Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hoàng Anh Tú (67 bài)
- Lê Mỹ Ý (14 bài)
- Lê Thiếu Nhơn (52 bài)
- Bình Nguyên Trang (107 bài)
- Hàn Quốc Vũ (1780 bài)
Tạo ngày 24/11/2015 08:40 bởi tôn tiền tử
Hoài Vũ là một cây bút đã gửi nhiều thơ trên báo Hoa học trò thời kỳ đầu. Anh tên thật là Nguyễn Hoài Vũ, sinh ngày 24-10-1978, từng du tại Úc trong khoảng năm 2010 đến 2012, lập gia đình năm 2013. Hiện anh là giảng viên và sống cùng gia đình tại Hà Nội. Trên báo Hoa học trò, ngoài tên Hoài Vũ, anh còn dùng bút danh Tương Giang.