- Cá ơi, cá lệ thuộc vào ai?
- Ta bơi lội thung thăng, đâu có cần ai luỵ!
Nhưng bác chài buông câu
Và chú cá chui ngay đầu vào rọ

- Bác chài ơi! Bác lệ thuộc vào ai?
- Ta làm nghề tự do, đâu có cần ai luỵ!
Nhưng chợ chiều, nếu cá không bán được
Thì bác chài buồn so, vì không thể có tiền

-Đồng tiền ơi! Ngươi lệ thuộc vào ai?
- Ta làm chủ thế gian, đâu có ai cần luỵ!
Nhưng đồng tiền vẫn sợ người thu thuế
Tiền vẫn bị bỏ tù vào két sắt Ngân hàng

- Ngân hàng ơi! Thế ngươi lệ thuộc vào ai?
- Ta thao túng thị trường, ta điều tiết mọi hành vi mua bán
Nhưng khi ông chủ Ngân hàng phá sản
Thì cũng tiêu ma uy lực Ngân hàng

Két tiền triệu cũng góp từ tiền lẻ
Ông chủ phá sản rồi lại có thể đi câu

Cả thế giới cuối cùng lệ thuộc lẫn nhau
Mà cuộc sống là một vòng khép kín


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX (Nhiều tác giả), Bằng Việt, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)