45.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 23/01/2023 23:17, số lượt xem: 52

Tôi vẫn trông mong một phép màu
Phép màu tôi ấp ủ từ lâu
Tôi mong tình cảm chẳng cần giấu
Mong được yêu em thật đậm sâu
Nhưng kiếp này tôi chẳng dám đâu
Không tiền hỏi kiếm đâu ra gấu
Kiếp này chẳng thể đến bên nhau
Chỉ dám hẹn em ở kiếp sau.

08/05/2022