Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/08/2019 11:28, số lượt xem: 270

Có lẽ nào em chẳng nhận ra
Giữa hai ta một sợi nối vô hình
Mỗi click, mỗi comment trên mạng
Đâu phải vô tình, đâu phải ngu ngơ…

Mỗi lần lên mạng vu vơ
Lòng vẫn mong chờ click làm sao
Thiếu click thấy nao nao
Giống như nỗi nhớ thuở nào bâng quơ

Là nguồn cảm xúc, nguồn thơ
Là nốt nhạc lặng như tờ mà say
Xin đừng tiếc một nhấp tay
Lỡ làm đứt mất sợi dây vô hình

12/2017