15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 17/06/2008 03:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/06/2008 12:14

幻法

幻法皆是幻,
幻修皆是幻。
二幻皆不即,
即是除諸幻。

 

Huyễn pháp

Huyễn pháp giai thị huyễn,
Huyễn tu giai thị huyễn.
Nhị huyễn giai bất tức,
Tức thị trừ chư huyền.

 

Dịch nghĩa

Phép huyền ảo đều là ảo,
Tu huyền ảo đều là ảo.
[Nếu biết] hai cái ảo đó đều không đến đâu,
Ấy là trừ bỏ được mọi sự huyền ảo.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Pháp, chính là huyễn pháp,
Tu, đều là huyễn tu.
Biết hai cái đều huyễn,
Mọi huyễn thảy tiêu trừ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Pháp là huyễn hoặc chớ theo
Tu là huyễn hoặc chớ neo thuyền lòng
Pháp Tu huyễn hoặc như không
Chấp mê chút ấy sao mong niết bàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Phép ảo đều là ảo
Tu ảo đều ảo huyền
Hai ảo đều không phải
Trừ ảo ấy lời khuyên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Pháp, huyễn vốn không thật
Tu, huyễn chính là hư
Biết cả hai đều ảo
Huyễn ảo trừ được ngay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phép huyền ảo đều là hư,
Tu huyền ảo đều là như ảo huyền.
Pháp tu hai ảo không chuyên,
Ấy là trừ bỏ ảo huyền được ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phép tu huyền ảo đều là hư,
Tu ảo tu huyền huyền ảo tu.
Nếu biết cả hai không đến đích
Ấy là huyền ảo được tiêu trừ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời