Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Đức
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/10/2020 14:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 13/10/2020 14:57

Wie sind die Tage

Wie sind die Tage schwer!
An keinem Feuer kann ich erwarmen,
Keine Sonne lacht mir mehr,
Ist alles leer,
Ist alles kalt und ohne Erbarmen,
Und auch die lieben klaren
Sterne schauen mich trostlos an,
Seit ich im Herzen erfahren,
Daß Liebe sterben kann.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tháng ngày nặng nhọc làm sao
Lửa hồng ấm áp nào đâu sưởi mình
Mặt trời cũng chỉ lặng thinh
Bao la trần trụi tâm tình đi hoang
Lạnh lùng, tàn nhẫn ngập tràn
Người thân kẻ quý lại càng vô tâm
Trông sao trời cũng hoang tàn
Từ khi tôi học được trang vở đời
Tình yêu cũng sẽ qua đời.


Bài thơ lục bát dựa theo bản dịch tiếng Anh từ nguyên bản tiếng Đức của dịch giả James Wright.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của James Wright

How heavy the days

How heavy the days are.
There’s not a fire that can warm me,
Not a sun to laugh with me,
Everything bare,
Everything cold and merciless,
And even the beloved, clear
Stars look desolately down,
Since I learned in my heart that
Love can die.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời