Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Đức
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 05/12/2021 20:26

Ich liebe Frauen

Ich liebe Frauen, die vor tausend Jahren
Geliebt von Dichtern und besungen waren.

Ich liebe Städte, deren leere Mauern
Königsgeschlechter alter Zeit betrauern.

Ich liebe Städte, die erstehen werden,
Wenn niemand mehr von heute lebt auf Erden.

Ich liebe Frauen—schlanke, wunderbare,
Die ungeboren ruhn im Schoss der Jahre.

Sie werden einst mit ihrer sternebleichen
Schönheit der Schönheit meiner Träume gleichen.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tôi yêu những người đàn bà
Mà thi nhân đã ngợi ca ngàn đời.

Yêu bao thành quách rạc rởi
Tiếc thương triều đại của thời xa xưa.

Yêu những thành phố còn đây
Hôm nay khi chẳng còn ai đất này.

Yêu đàn bà - dáng mảnh mai -
Ngủ yên dưới chốn tuyền đài tháng năm.

Đẹp như tinh tú xa xăm
Cho tôi dệt ý thơ nằm trong mơ.


Bài thơ lục bát dựa theo bản dịch tiếng Anh từ nguyên bản tiếng Đức của dịch giả Sedulia Scott.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Sedulia Scott

I love Women

I love women who were
beloved and sung by poets a thousand years ago.

I love cities whose empty walls
lament the kin of kings of ancient times.

I love cities that will still exist
when no one from today lives on the earth.

I love women - slim and marvelous -
who restively sleep in the lap of the years.

Sometimes with their star-pale beauty
they match the fairest of my dreams.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời