Quê hương tôi ở đâu ?
Quê hương tôi bé nhỏ
Đi nơi này nơi nọ
Mang tim tôi bên mình
Khiến cho tôi đau khổ
Mang cho tôi bình yên
Quê hương tôi là em

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)