Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Đức
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 31/10/2020 05:22

Wintertag

O wie schoen das Licht
heut im Schnee verblueht,
o wie zart die rosige Ferne glueht! -
Aber Sommer, Sommer ist es nicht.

Du, zu der mein Lied allstuendlich spricht.
Ferne Brautgestalt,
O wie zart mir deine Freundschaft strahlt! -
Aber Liebe, Liebe ist es nicht.

Lang muss Mondschein der Freundschaft bluehn,
lange muss ich stehn im Schnee,
bis einst du und Himmel, Berg und See
tief im Sommerbrand der Liebe gluehn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Ô hay, trời sáng đẹp thay
Hôm nay tuyết sắc mờ phai trên đồng
Xa xa, dìu dịu ánh hồng! -
Nhưng mùa hè, thì đã không còn hè.

(Em), người trong bài hát tôi nghe
Thành cô dâu mới đi về chốn xa
Tình này thật quá kiêu sa! -
Nhưng tình yêu, đó không là riêng tôi.

Tình trăng tưởng nở lâu rồi
Nên tôi đứng dưới tuyết rơi bao giờ
Núi, hồ, trời với người thơ
Lòng còn cháy bỏng trong mùa hè thương.


Bài thơ lục bát dựa theo bản dịch tiếng Anh từ nguyên bản tiếng Đức của dịch giả Sarah Rose.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Sarah Rose

Winter day

Oh, how beautifully the light
fades today in the snow,
Oh, how tenderly the rosy distance glows! -
But summer, summer it is not.

You, to whom my song speaks every hour,
distant bridal figure,
oh, how tenderly your friendship shines on me! -
But love, love it is not.

Long must the moonlight of friendship bloom,
long must I stand in the snow,
until at last you and sky, mountain and lake
glow deep in the summer fire of love.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Ôi! Một ngày đẹp nắng
Tàn phai trong tuyết rơi
Ôi! Màu hồng xinh xắn
Sáng tươi ở chân trời
Nhưng mùa hè, mùa hè xa xôi

Em, trong tiếng thơ tôi
Cô dâu ở cuối trời
Ôi! Dịu dàng tình bạn
Ngọt ngào trong tim tôi
Nhưng yêu đương, yêu đương xa vời

Lâu rồi tình đã nở
Lâu rồi trong tuyết rơi
Tôi vẫn còn đứng đó
Đến khi em, sông núi, đất trời
Sáng bừng trong tình yêu hạ đỏ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời