Glück

Solang du nach dem Glücke jagst,
Bist du nicht reif zum Glücklichsein,
Und wäre alles Liebste dein.

Solang du um Verlornes klagst
Und Ziele hast und rastlos bist,
Weißt du noch nicht, was Friede ist.

Erst wenn du jedem Wunsch entsagst,
Nicht Ziel mehr noch Begehren kennst,
Das Glück nicht mehr mit Namen nennst,

Dann reicht dir des Geschehens Flut
Nicht mehr ans Herz – und deine Seele ruht.


5-1907

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Khi mà hạnh phúc còn tìm
Là khi hạnh phúc vẫn chìm đáy sâu
Dù khi mọi thứ gồm thâu

Chỉ cần than vãn sự hao tổn nào
Đua theo danh vọng tuôn trào
Là còn chưa biết thế nào bình an.

Nhưng khi lòng đã không màng
Thành người xa lạ với ngàn khát khao
Và khi hạnh phúc vô cầu

Trái tim trở lại bước vào an nhiên
Không nghe xao động ưu phiền
Chỉ còn thanh thản bình yên trong hồn.


Bài thơ lục bát dựa theo bản dịch tiếng Anh của dịch giả Ludwig Max Fischer.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ludwig Max Fischer

Happiness

As long as you chase happiness,
you are not ready to be happy,
even if you owned everything.

As long as you lament a loss,
run after prizes in restless races,
you have not yet known peace.

But when you have moved beyond desire,
become a stranger to your goals and longings
and call no longer on happiness by name,

then your heart rises calmly
above the ebb and flow of action
and peace has reached your soul.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời