Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Đức
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 02/11/2020 05:49

Gavotte

In einem welken Garten singt
Zum Brummbaß eine Violine,
Ein altes Paar im Takte springt
Und lächelt kühl mit müder Miene.

Und jeder weiß; der andere denkt,
Wie anders doch vor zwanzig Jahren,
Wie heiß und handinhandgedrängt
Dieselben alten Tänze waren.


Gavotte là tên một điệu vũ của Pháp thịnh hành ở Âu châu vào thế kỷ 18.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Trong khu vườn đã héo khô
Vỹ cầm dìu dặt tiếng tơ rộn ràng
Một đôi lão vũ khềnh khàng
Tiếng cười se lạnh dáng đang mệt nhoài.

Biết lòng ai cũng như ai
Hai mươi năm trước khác nay thế nào
Bàn tay đầy những hư hao
Bước chân khiêu vũ thuở nào còn đâu.


Bài thơ lục bát dựa theo bản dịch tiếng Anh từ nguyên bản tiếng Đức của dịch giả Sarah Rose.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Sarah Rose

Gavotte

In a withered garden,
a violin sings to the thrumming bass,
an old couple jumps in step
and they smile coldly with tired expressions.

And everyone knows the other is thinking
just how different it was twenty years ago,
how hot and hand-crushed-in-hand
the same old dances were.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời