Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Đức
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 09/12/2021 08:06

Bei Nacht

Nachts, wenn das Meer mich wiegt
Und bleicher Sternenglanz
Auf seinen weiten Wellen liegt,
Dann löse ich mich ganz

Von allem Tun und aller Liebe los
Und stehe still und atme bloß
Allein, allein vom Meer gewiegt,
Das still und kalt mit tausend Lichtern liegt.

Dann muss ich meiner Freunde denken
Und meinen Blick in ihre Blicke senken,
Und frage jeden still allein:
"Bist du noch mein?

Ist dir mein Leid ein Leid? Mein Tod ein Tod?
Fühlst du von meiner Liebe, in meiner Not
Nur einen Hauch, nur einen Widerhall?"

Und ruhig blickt und schweigt das Meer
Und lächelt: Nein.
Und nirgendwo kommt Gruß und Antwort her.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đêm về, nghe tiếng biển ru
Ngôi sao lấp lánh nhạt từ xa xa
Nằm trên sóng biển bao la,
Nghe toàn thân rủ bỏ xa chán chường

Hiến dâng tất cả yêu thương
Lặng yên đứng thở một trường tinh khôi,
Một mình, ôm lấy biển khơi
Nằm trong, câm lạnh, ánh soi muôn đèn.

Rồi khi nghĩ đến bạn bè
Lim dim để mắt nhớ về mắt ai,
Hỏi từng câu, chỉ mình, đây:
“Phải chăng em sẽ vẫn hoài của anh”?

Buồn cho em, chết cho anh?
Tình này em biết, đã thành nỗi đau,
Chỉ còn hơi thở, kêu cầu? "

Biển êm nhìn lại, một bầu tịnh không,
Và những nụ cười đã: Không.
Lời chào câu đáp giờ không nơi nào.


Bài thơ lục bát dựa theo bản dịch tiếng Anh từ nguyên bản tiếng Đức của dịch giả người Mỹ James Wright (1927-1980).
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của James Wright

At night at the high seas

At night, when the sea cradles me
and the pale star gleam
lies down on its broad waves,
then I free myself wholly

From all activity and all the love
and stand silent and breathe purely,
alone, alone cradled by the sea
that lies there, cold and silent, with a thousand lights.

Then I have to think of my friends
and my gaze sinks into their gazes,
and I ask each one, silent, alone:
“Are you still mine”?

Is my sorrow a sorrow to you, my death a death?
Do you feel from my love, my grief,
just a breath, just an echo?”

And the sea peacefully gazes back, silent,
and smiles: No.
And no greeting and now answer comes from anywhere.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời