Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- André Velter (3 bài)
- Christophe (21 bài)
- Xavier Bordes (1 bài)
- Mireille Mathieu (2 bài)
- Jean-François Michaël (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (1 bài)
Tạo ngày 20/02/2023 20:19 bởi hongha83
Herbert Antoine Léonard sinh ngày 25/2/1945 tại Strasbourg, Pháp, là một ca nhạc sĩ, tuy nhiên, ông cũng là một chuyên gia lĩnh vực máy bay Nga thời Thế chiến thứ II. Ông được người đời ngưỡng mộ như một nghệ sĩ hát rong.