Những ngày tách rời chúng ta
Như những vũng tàu trống vắng.
Chúng ta không còn mang chúng nữa.
Chúng ta không còn rõ tình trạng chúng,
Và đôi chân chúng ta không tìm ra đường.
Nhạt nhẽo, trống rỗng chúng rời rã.
Thật xa.


Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=4008
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé