Tôi không còn nắm bắt được ngày nữa
Với đôi tay tôi.
Hết thảy các vì sao đều tan tác.

Chúng bằng chì.
Trời đè bẹp tôi
Đêm tối lăn lăn như những trái bóng.
Cười nhạo.
Những con đường của tôi gẫy đôi.


Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=4008
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé