Cây cối gắn trên màu xanh.
Giấy láng, vàng, đẫm nắng.
Màu lục ngời lên. Mặt hồ nhảy múa trong ánh sáng.

Tôi khoác cảnh lên người, như khoác một tấm áo.
Cây cối, tôi trồng trên đầu mình,
Đồng cỏ, tôi trải rộng trên ngực,
Chung quanh hông tôi, tôi quấn mặt hồ,
Mặt trời, tôi mang nó trên tay.

Ngẩng cao đầu tôi rảo qua thế giới
và lao mình vào bầu khí ê-te.


Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=4008
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé