15.00
Đăng ngày 13/05/2022 13:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Henry Hoàng vào 24/05/2022 09:41, số lượt xem: 93

Nâng chén đi em, ta muốn say
Uống cạn đi em, giọt vơi đầy
Uống đi, cho thoả lòng mong đợi
Cạn đi, cho vợi nỗi chờ mong
Say đi em, như thuở còn say nhau
Cạn đi em, cho lòng nhẹ cơn sầu
Rượu mềm môi anh, môi em ngọt
Mong sao dài mãi giấc mơ này

Thêm rượu đi em, ta uống say
Uống cạn đi em, giọt vơi đầy
Say đi, cho thoả niềm mong nhớ
Cạn đi, cho vợi bớt sầu cay
Say đi em, cho tình quyện đêm nay
Cạn đi em, cho với bớt lòng này
Rượu hết thì còn bao người nấu
Tình cạn rồi biết nói chi đây