Họ bình yên sống hạnh phúc bên nhau,
Hết mùa đông đến mùa hè, họ sống...
Nhưng bất ngờ, nhà họ cháy, rất lâu
Họ cúi gục bên đống tro nóng bỏng.

Vì bị chôn, vùi lấp dưới tro dày
Là chiếc hộp đựng những gì quí nhất.
Họ bới tìm bằng cuốc xẻng, bằng tay,
Mong thấy lại chiếc hộp vàng đã mất.

Và cuối cùng, từ gạch vụn, tro đen,
Họ tìm thấy những đồ trang sức nọ.
Chỉ riêng bà không thấy lại niềm tin.
Ông - để cháy hạnh phúc mình đã có.


Nguồn: Thơ dịch Thái Bá Tân, NXB Lao động, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)