Chỉ một ống sậy con cũng đủ
Để ta làm ngọn cỏ rung rinh
Và cánh đồng xanh
Và nhành liễu rủ
Lại cả dòng suối ngân nga nữa
Chỉ một ống sậy con cũng đủ
Để ta làm rừng lên tiếng vang ca

Những kẻ đi qua từng nghe tiếng đó
Trong đáy chiều, trong tâm tư họ
Trong im lặng và trong cơn gió
Mờ hay rõ
Gần hay xa
Trong tâm tư những kẻ đi qua
Lúc lắng nghe từ đáy lòng của họ
Hiện đang nghe và còn nghe thấy nó
Mãi mãi vang ca

Ta chỉ cần
Ống sậy này tay ta hái ở
Suối nước mà Tình yêu
Đến soi bữa nọ
Gương mặt nghiêm trang
Khóc hoài nức nở
Đủ để làm thổn thức kẻ đi qua
Làm cỏ run, nước đổ lệ chan hoà
Và ta nhờ ống sậy đưa hơi thở
Đã làm cả rừng lên tiếng vang ca


Nguồn: Bảy thế kỷ thơ tình Pháp, NXBTH Đồng Nai, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)