Tôi muốn ra đi, tôi muốn ra khỏi cửa
Đi đến nơi nào

Mà gió không còn lá chết nữa
Để cào

Đến nơi cao hơn những gian phòng thấp tối
Có ngọn lửa đỏ hoe

Trong buổi canh đêm soi những bàn tay ê chề
Đặt trên đầu gối

Đi lên cao hơn ngọn đèo và quán trọ
Cao hơn những vùng này

Nơi mà mục đồng khoác áo dày
Chăn dắt cừu của nó

Cao hơn những con đường nhỏ có con la mang đôi sọt nặng
Dưới những cây sồi

Leo theo ánh lửa của cọng lá cây bốc khói xám
Như sương toả mù trời

Cao hơn những cây lãnh sam và những dốc tối tăm
Xanh màu cây phụ tử

Có cây long đởm cắm sâu thân
Vào những đá hoa cương

Cao hơn mái rạ của những cái lán cũ
Có mục đồng nằm ngủ

Lên cao hơn, cao hơn xứ sở của các con người
Và các bầy gia súc


Nguồn: Tuyển tập thơ hay của Pháp, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)