Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Madeleine Riffaud (2 bài)
- Charles Aznavour (6 bài)
- Roger Giroux (5 bài)
- Philippe Jaccottet (2 bài)
- Yves Bonnefoy (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 10/07/2008 01:58 bởi hongha83
Henri Pichette là nhà thơ Pháp, sinh ngày 26 tháng Giêng năm 1924 tại Chataeuroux và mất năm 2000. Năm 20 tuổi, ông là thành viên của trung đoàn bộ binh Algeri. Ông đã sáng tác những bài thơ đầu tiên vào năm 1943. Năm 1945, trong thời gian ông ở Đức và Áo làm phóng viên mặt trận, ông bắt đầu khởi thảo "những bài thơ" của mình. Sau khi gặp Paul Éluard, người đã cho xuất bản những bài thơ đầu tiên của Henri Pichette trong tập "L'Eternelle Revue" . Những bạn thơ của ông như Antonin Artaud và Max-Pol Fouchet cũng đã tán thành việc xuất bản này. Gerard Philipe và Maria Casares đã dàn dựng vở kịch "Les Epiphanies" của ông vào năm 1947. Thơ ông đã bắt đầu trở thành thứ thơ có yếu tố chính trị vào năm 1942. Sau khi ở lại ít lâu tại Quebec, ông bắt đầu sáng tác những vần thơ mới trong các vở kịch "Les…