Dòng sông bé nhỏ quê em,
Hiền hiền, nhè nhẹ, êm êm, dịu dàng.
Uốn mình quanh xóm quanh làng,
Sông quê không chút rộn ràng kiêu sa.
Miên man… man miên… lan xa,
Bạch đàn, dương liễu hoà ca thân tình.
Và trong sóng nước long lanh,
Véo von rất khẽ trên trên nhành bông lau.
Lời chim – ngỡ tiếng ai đâu –
Đang xây tổ ấm cho nhau giữa ngàn.

Uốn mình quanh xóm quanh làng,
Hiền hiền, nhè nhẹ, dịu dàng, êm êm:
Dòng sông nhỏ bé quê em.


Bản phỏng dịch được thực hiện ở trường Trung học Quốc Học, Huế, sáng thứ sáu 1-12-1978.