Thật xa xỉ – ăn mặc không đúng mốt
Và sống mà không cần phải nhìn ai.
Nhìn nắng mưa để chọn áo khoác ngoài,
Chứ không phải để cho người khác ngắm.

Không sợ hãi khi bị chê là ngốc,
Ừ thì lùn, chẳng thiết đến gót giày,
Chẳng quan tâm dù chỉ một mảy may
Những số đo mấy cũng không lo lắng.

Cứ vui vẻ, cứ sống theo ý muốn
Cứ ngáp dài khi ngán tận cổ rồi.
Thật xa xỉ – ăn mặc không đúng mốt
Là mình thôi, là hàng độc trên đời.

tửu tận tình do tại