Xa xa phía chân trời
Chập chờn như ảo ảnh
Cùng tháp cao thị trấn
Ẩn hiện giữa mây chiều

Làn hơi ẩm phủ đều
Sóng lăn tăn gợn nhẹ
Người lái thuyền khua nhẹ
Mái chèo buồn làm sao

Nẻo xa ánh trời chiều
Bừng hiện lên lần nữa
Và mách tôi đúng chỗ
Đã mất người tôi yêu


Nguồn: Tuyển thơ Hainơ, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)