Trong đêm tối đời tôi
Một ảnh hình đã chói
Hình ấy cũng không còn
Tôi trong đêm vây phủ

Những đứa trẻ trong đêm
Nghe trái tim trĩu nặng
Chúng bỗng hát to lên
Để làm tan lo lắng

Và tôi tôi cũng hát
Trong đêm tối đời tôi
Nếu như không vui được
Tim tôi đỡ bồi hồi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)