Tổ quốc tôi xưa đẹp
Cây sên mọc rất cao,
Hoa tím khẽ nghiêng đầu,
Ôi giấc mơ ngày trước!

Tổ quốc tôi hôn tôi
Và nói bằng tiếng Đức
"Tôi yêu anh"-sướng thật!
Ôi giấc mơ ngày xưa

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé