Quả bây giờ thế giới thật đảo điên
Ta đi bằng đầu, chân hướng thiên
Còn đám thợ săn kể ra hàng tá
Bị chim cò bắn rơi như ngả rạ

Và bê non rán đầu bếp ngon lành
Ngựa cưỡi người câu thúc phi nhanh
Con cú gia-tô hết lòng tranh đấu
Cho ánh sáng và tự do giảng đạo

Con cá mòi đã thành kẻ làm thuê
Nói về chân lý có cô Bét-ti-nê
Còn chú mèo đi hia thì cố công dàn dựng
Sô-phô-klét diễn trình ra công chúng

Một ngôi đền con khỉ đã dựng ra
Cho các anh hùng của người Đức chúng ta
Báo chí đưa tin từ nước Đức:
Giáo sư Mát-man đã bắt đầu chải tóc

Gấu Giéc-manh hết tin tưởng, ăn năn
Đã trở nên những kẻ vô thần
Nhưng lũ vẹt ở tận bên nước Pháp
Lại trở thành giáo dân ngoan đạo nhất

Xứ U-ke-mơ lại có lắm điều hay
Chuyện ỳ quái nhất có ở đây:
Thằng chết rồi viết tặng thằng đang sống
Tấm bia mộ chữ ngoằn ngoèo ngan ngỗng

Hỡi anh em! Nào có ích lợi gì
Nếu cứ dòng nước ngược cố bơi đi
Thì cứ trèo lên núi Tem-lô luôn thể
Hét rõ to vào: muôn, muôn năm hoàng đế


Nguồn: Tuyển thơ Hainơ, NXB Văn học, 1998
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)