Tôi thích bịt mắt nàng
Rồi hôn môi nhè nhẹ
Nàng bắt nói nàng nghe
Vì sao tôi thích thế.

Suốt từ sáng đến chiều
Nàng hỏi tôi gay gắt:
"Vì sao khi hôn em,
Anh bắt em nhắm mắt?"

Tôi cũng chẳng biết tôi
Vì sao thích làm thế.
Tôi lại bịt mắt nàng
Hôn lên môi nhè nhẹ.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé