Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Đức
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 20/03/2007 13:29, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/12/2017 09:58

Die Fensterschau

Der bleiche Heinrich ging vorbei,
Schön Hedwig lag am Fenster.
Sie sprach halblaut: »Gott steh' mir bei,
Der unten schaut bleich wie Gespenster!«

Der unten erhub sein Aug' in die Höh',
Hinschmachtend nach Hedewigs Fenster.
Schön Hedwig ergriff es wie Liebesweh,
Auch sie ward bleich wie Gespenster.

Schön Hedwig stand nun mit Liebesharm
Tagtäglich lauernd am Fenster.
Bald aber lag sie in Heinrichs Arm.
Allnächtlich zur Zeit der Gespenster.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quang Chiến

He-vic xinh tươi nằm bên cửa sổ,
Thấy Hen-ry nhợt nhạt bước chân qua.
Nàng khẽ nói với mình: Ôi lạy Chúa,
Người dưới kia trông nhợt nhạt như ma!

Người dưới kia ngước nhìn lên cửa sổ,
Mắt nhìn nàng bao mê đắm thiết tha,
He-vic xinh xốn xang, lòng khốn khổ,
Nàng cũng thành kẻ nhợt nhạt như ma.

Và ngày ngày nàng đứng bên cửa sổ,
Buồn tương tư ngóng đợi kẻ đi qua.
Rồi đêm đêm nằm trong tay người ấy,
Cũng vào giờ hiển hiện của yêu ma.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Đức

Die Fensterschau

Der bleiche Heinrich ging vorbei,
Schön Hedwig lag am Fenster.
Sie sprach halblaut: »Gott steh' mir bei,
Der unten schaut bleich wie Gespenster!«

Der unten erhub sein Aug' in die Höh',
Hinschmachtend nach Hedewigs Fenster.
Schön Hedwig ergriff es wie Liebesweh,
Auch sie ward bleich wie Gespenster.

Schön Hedwig stand nun mit Liebesharm
Tagtäglich lauernd am Fenster.
Bald aber lag sie in Heinrichs Arm.
Allnächtlich zur Zeit der Gespenster.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời