Nhà em có vũ hội
Thắp đèn xanh đèn vàng
Anh nhìn lên cửa sổ
Thấy bóng em đi ngang

Em không nhìn, không biết
Anh đang đứng trong đêm
Và càng không thể biết
Anh đang buồn vì em

Vì tình yêu, lần nữa
Anh lại buồn đêm nay
Tim xốn xang... chỉ tiếc
Em không biết điều này


Nguồn: Thơ dịch, Thái Bá Tân, NXB Lao động, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)