Người tuần đêm có bộ dò dài, bộ dò tiến bộ
Cớ làm sao hớt hải đến chi đây?
Những người thân bên nhà đều mạnh khoẻ?
Tổ quốc đà giải phóng từ nay?

- Thật tuyệt vời. Phước Chúa an lành
Đang rưới nhuần quê hương tuần lễ điển
Và vững, êm, theo đường lối hoà bình
Nước Đức cả trong ngoài đang phát triển

Không phải thứ phồn vinh giả tạo Pháp kia đâu
Tự do mới chạm đến lớp vỏ ngoài cuộc sống
Nước Đức mình chỉ mang lấy tự do
Từ trong chốn tâm hồn sâu thẳm

Ngôi nhà thờ Cöllen đã hoàn thành xây dựng
Cũng là nhờ dòng họ Hohenzollern
Habsburg cũng có phần đóng góp
Kính pha lê thì Wittelsbach gửi lên

Một hiến pháp, những luật lệ tự do đã hứa
Đây lời vua hứa hẹn với mình
Lời của vua cũng là tài sản
Như tài sản Niblungshort chìm dưới đáy sông Rhein

Sông Rhein tự do, Brutus của những dòng sông
Mãi mãi không còn ai cướp được
Người Hà Lan đang cột lấy hai chân
Người Thuỵ Sĩ cái đầu đang giữ chặt

Chúa muốn ban cho ta hạm đội
Tấm nhiệt tình yêu nước tràn đầy
Sẽ vui vẻ chèo trên đoàn tàu nước Đức
Tội phạt giam cấm cố bỏ từ đây

Xuân nở hoa, đỗ nổ giòn lách tách
Ta sẽ thở tự do trong khung cảnh tự do
Đã cấm hẳn quyền in báo, sách
Thi còn đâu kiểm duyệt nữa mà lo


Nguồn: Tho H.Hainơ, NXB Văn học, 1969
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)