Ngày, giờ, và vĩnh viễn
Chúng đi như ốc sên
Những con sên to tướng
Với cặp vòi vểnh lên

Trong trống không, sương mù
Đôi khi một tia chớp
Dịu dàng và lạ lùng
Như của em ánh mắt

Nhưng nỗi vui bỗng mất
Chỉ còn lại trong tôi
Một ý thức nặng trĩu
Về nỗi khổ trên đời


Nguồn: Tho H.Hainơ, NXB Văn học, 1969
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)