Nửa đêm lạnh lùng và lặng câm
Ta lạc lối kêu than giữa rừng
Ta rung cây mơ màng tỉnh giấc
Cây nhìn ta lắc đầu xót thương


Nguồn: Khúc đệm trữ tình (thơ), Heinrich Heine, Chu Thu Phương dịch, NXB Văn học, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)