Nếu cái chết là màn đêm dịu mát
Còn cuộc đời là nắng rát trưa hè
Thì tôi, mỗi lúc chiều về
Ngày qua lại khiến mình ê ẩm người

Trên sông bóng ngọn sồi cao vút
Hoạ mi vui lảnh lót liên hồi
Trong mơ tôi đã nghe rồi
Bản tình ca của cuộc đời ngân vang


Nguồn: Tuyển thơ Hainơ, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)