Nơi ta ở, xung quanh đen kịt
Bóng đêm trùm, tối tăm mù mịt
Từ buổi ánh mắt em chan hoà
Em ơi, chẳng còn chiếu lòng ta

Với ta ngọt ngào từ đây hết
Sao tình yêu huy hoàng đã chết
Vực thẳm ngoác miệng dưới chân ta
Đón ta đi, màn đêm bất tuyệt!


Nguồn: Khúc đệm trữ tình (thơ), Heinrich Heine, Chu Thu Phương dịch, NXB Văn học, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)