Mắt em là ngọc lam
Đáng yêu và dịu ngọt
Hạnh phúc phải nhân gấp ba lần
Chàng trai nào được cặp mắt em
đón chào thân thiết

Tim em là kim cương
Loé ánh màu quý giá
Hạnh phúc phải ba lần nhân lên
Chàng trai nào được trái tim em
yêu say rực lửa

Môi em em là ngọc đỏ
Chẳng gì đẹp được hơn
Hạnh phúc phải ba lần nhân nữa
Chàng trai nào được môi em bày tỏ
những lời yêu thương

Ôi, giá tôi biết chàng trai hạnh phúc
Ôi, giá tôi tìm ra được chàng này
Thì một mình trong rừng xanh, cầm chắc
Hạnh phúc của chàng phải chấm dứt ngay đây


Nguồn: Tuyển thơ Hainơ, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)