Khi anh nói cùng em những điều anh đau khổ
Em ngáp dài không nói năng chi
Khi trong thơ nỗi đau anh thổ lộ
Em khen anh thi tứ tuyệt vời

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)