“Sie liebten sich beide...”

Sie liebten sich beide,
doch keiner wollt' es dem andern gestehn;
sie sahen sich an so feindlich,
und wollten vor Liebe vergehn.

Sie trennten sich endlich
und sah'n sich nur noch zuweilen im Traum;
sie waren längst gestorben
und wußten es selber kaum.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quang Chiến

Hai người yêu nhau, biết bao tình tứ
Nhưng không ai muốn thổ lộ lòng mình;
Hai người nhìn nhau như hai địch thủ,
Khi cả hai cùng khốn khổ vì tình
Rồi cuối cùng hai người đành ly biệt
Chỉ thấy nhau trong những giấc mơ thôi;
Duy có điều họ hầu như không biết
Là cả hai đã chết tự lâu rồi!

Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Đức

Sie liebten sich beide

Sie liebten sich beide,
doch keiner wollt' es dem andern gestehn;
sie sahen sich an so feindlich,
und wollten vor Liebe vergehn.

Sie trennten sich endlich
und sah'n sich nur noch zuweilen im Traum;
sie waren längst gestorben
und wußten es selber kaum.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Họ yêu nhau giữ trong hồn sâu thẳm.
Nhưng không ai muốn thừa nhận điều này.
Khi gặp mặt để thoáng nhìn thù địch.
Ngỡ tình yêu hầu như đã xa bay.

Rồi cuối cùng họ chia tay cách biệt.
Còn thấy nhau đôi lúc ở trong mơ.
Chỉ có điều họ chết từ lâu lắm.
Mà dường như họ chưa biết bao giờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Khoa

Họ yêu nhau, nhưng không một kẻ
Dám công khai nhận trước điều này
Như thù địch, họ nhìn nhau thế
Trước tình yêu họ muốn lảng ngay

Rồi cuối cùng họ đành ly biệt
Gặp nhau chăng đôi lúc trong mơ
Từ lâu lắm họ đều đã chết
Nhưng điều kia chẳng biết bao giờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Họ đều không muốn nói ra sự thật,
Dù cả hai đều ngưỡng mộ lẫn nhau,
Vì tình yêu, họ sẵn sàng dâng hết,
Nhưng biểu hiện ra, giống như vẻ căm thù.

Rồi cuối cùng, họ chia tay ly biệt,
Chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trong một giấc mơ,
Đã lâu rồi, cả hai người đã chết,
Không biết tin nhau, họ vẫn mịt mờ...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời