Khua mạnh trống lên, đừng có âu lo
Cứ tự nhiên hôn hít ả giang hồ
Khoa học hoàn toàn là thế đấy
Ý nghĩa thâm sâu trong sách là như vậy

Khua thúc con người từ giấc mộng u mê
Mang sức thanh xuân mà khua cho thức dậy
Hãy vừa khua vừa đều bước chân đi
Khoa học hoàn toàn là thế đấy

Đó chính là triết học của Hê-ghen
Ý nghĩa thâm sâu trong sách là như vậy
Bởi thông minh khua trống giỏi cho nên
Ta đã hiểu được tinh thông hết thảy


Nguồn: Tuyển thơ Hainơ, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)