Họ tin rằng tôi đang buồn tủi
Trong mối tình đen đủi đắng cay
Và sau hết chính tôi đây
Cũng tin như thể xưa nay bao người

Ôi em nhỏ với đôi mắt rộng
Đã bao lần em chẳng nghe sao
Rằng tôi yêu quý biết bao
Rằng tình yêu đó xé cào tim tôi

Nhưng tôi nói thế thôi, và chỉ
Riêng trong căn phòng bé cô đơn
Còn khi nào có mặt em
Thì tôi chỉ biết lặnh yên âm thầm

Có lẽ những thiên thần độc ác
Đã luôn luôn bịt chặt miệng tôi
Ác thần, ra chính các ngươi
Khiến tôi nay chịu cuộc đời đớn đau


Nguồn: Tuyển thơ Hainơ, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)