Hạnh phúc là cô gái lẳng lơ
Chẳng bao giờ ở yên một chỗ
Nàng vuốt ve vầng trán anh tóc xoã
Hôn vội vàng rồi vụt biến đi xa

Bất hạnh thì hoàn toàn ngược lại
Ôm riết anh, yêu đắm đuối, nồng nàn
Nàng nói nàng chẳng có gì phải vội
Ghe xuống giường anh, nàng ngồi đan


Nguồn: Thơ trữ tình Heirich Heine (Song ngữ Đức-Việt), NXB Thờ đại, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)