Hạnh phúc đã hôn tôi
Hôm qua, nay biến mất,
Tình thuỷ chung chân thật,
Không có được cho đời.

Đôi cô, vì tò mò,
Sa vào tay tình ái;
Nhưng nhìn thấy tim tôi,
Vội vàng ù té chạy.

Cô cười khẩy, bỏ đi,
Cô thì mặt tái nhợt;
Chỉ có mình Ki-ti
Khi đi khóc sướt mướt.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.