Em yêu tôi, tôi biết,
Tôi phát hiện lâu rồi
Nhưng khi em thổ lộ
Tôi giật thót cả người.

Tôi trèo ngay lên núi
Reo lên và hát ca,
Chạy tới biển, tôi khóc
Vào lúc mặt trời tà.

Mặt trời - tim tôi đó
Rừng rực ánh lửa hồng
Trái tim đương lặn xuống
Một biển tình mênh mông

Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ