Dạo chơi dưới khóm hoa tươi
Hân hoan anh thấy niềm vui nở cùng
Như đang trong giấc mơ nồng
Chân đi mỗi bước mà lòng phân vân

Em yêu hãy níu chặt anh
Trước cơn say bởi ái tình ngất ngây
Kẻo anh ngã xuống chân đây
Mà trong vườn lại đang đầy người qua


Nguồn: Tuyển thơ Hainơ, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)