Chôn giữa ngã ba đường
Kẻ tự tìm cái chết
Mọc lên ngay trên huyệt
Bông hoa xanh lỗi lầm

Ngã ba, đêm tĩnh lạnh
Tôi đứng yên thở dài
Dưới ánh trăng nhẹ lay
Bông hoa xanh lầm lỗi


Nguồn: Tuyển thơ Hainơ, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)