Biển xanh lấp lánh dưới trời
Như tấm thảm vàng rực rỡ
Nếu mai đây tôi có qua đời
Các bạn hãy thả tôi xuống đó

Tôi luôn yêu biển xanh tha thiết
Vì biển xanh với ngọn triều êm
Luôn giữ trái tim tôi lành mát
Và chúng tôi đã quá thân quen


Nguồn: Tuyển thơ Hainơ, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)