Biết rằng anh vẫn sống đây
Mà sao em vẫn mê say giấc nồng?
Anh đang phá vỡ xiềng gông
Vì cơn giận cũ trong lòng bốc lên

Bài ca xưa biết không em:
Ngày xưa có gã thiếu niên chết rồi
Người yêu gã chẳng chịu rời
Giữa đêm khuya vắng vụt lôi xuống mồ

Đẹp xinh trong trắng ngây thơ
Em yêu ơi chớ nghi ngờ mảy may
Tin rằng anh vẫn sống đây
Và đang khoẻ gấp ngàn thây dưới mồ


Nguồn: Tuyển thơ Hainơ, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)