Có thật chăng tự nhiên giờ biến chất
Vì nhiễm đầy tội lỗi của loài người?
Ta cảm thấy cả cỏ cây, thú vật
Cũng lọc lừa như bao kẻ trên đời

Bông hoa huệ có chắc gì thuần khiết
Con bướm vàng đang hú hí cùng hoa
Gã lãng tử loẹt loè trộm hôn cô gái đẹp
Trinh trắng nẫng rồi, gã vội chuồn xa

Sự bình dị của bông hoa tím
Có nghĩa gì đâu - vì cô ả hoa này
Với chút hương chỉ làm duyên làm dáng
Rồi âm thầm mơ được nổi danh ngay

Tôi ngờ cả chú sơn ca đang hót
Lời ca kia chú cảm nhận được chi?
Lúc huênh hoang, lúc nỉ non, thánh thót
Lọc lõi làm sao, toan tính điều gì?

Trái đất chẳng còn chi chân thật
Lòng trung thành nay hoá chuyện đã qua
Sự uế tạp vỏ nào hòng che khuất
Vì lòng tin còn có đâu mà


Nguồn: Tuyển thơ Hainơ (Song ngữ), NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)