Bồ đề nở hoa, hoạ mi hót ca
Vầng dương cười nồng cháy chan hoà
Em hôn anh và vòng tay ôm riết
Ghì anh vào khuôn ngực căng vồng siết

Lá rụng rơi, quạ kêu vang trời
Vầng dương chào với ánh nhìn dằn dỗi
“Vĩnh biệt!” Giá băng lời ta trao
Em khách khí khuỵu chân khách khí chào


Nguồn: Khúc đệm trữ tình (thơ), Heinrich Heine, Chu Thu Phương dịch, NXB Văn học, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)