Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Đức
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 21/03/2007 15:02, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/12/2017 08:29

1649-1793

Die Briten zeigten sich sehr rüde
Und ungeschliffen als Regizide.
Schlaflos hat König Karl verbracht
In Whitehall seine letzte Nacht.
Vor seinem Fenster sang der Spott
Und ward gehämmert an seinem Schafott.

Viel höflicher nicht die Franzosen waren.
In einem Fiaker haben diese
Den Ludwig Capet zum Richtplatz gefahren;
Sie gaben ihm keine Calèche de Remise,
Wie nach der alten Etikette
Der Majestät gebühret hätte.

Noch schlimmer erging's der Marie Antoinette,
Denn sie bekam nur eine Charrette;
Statt Chambellan und Dame d'Atour
Ein Sansculotte mit ihr fuhr.
Die Witwe Capet hob höhnisch und schnippe
Die dicke habsburgische Unterlippe.

Franzosen und Briten sind von Natur
Ganz ohne Gemüt; Gemüt hat nur
Der Deutsche, er wird gemütlich bleiben
Sogar im terroristischen Treiben.
Der Deutsche wird die Majestät
Behandeln stets mit Pietät.

In einer sechsspännigen Hofkarosse,
Schwarz panaschiert und beflort die Rosse,
Hoch auf dem Bock mit der Trauerpeitsche
Der weinende Kutscher - so wird der deutsche
Monarch einst nach dem Richtplatz kutschiert
Und untertänigst guillotiniert.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Người Anh trong việc giết vua họ
Tỏ ra tàn nhẫn và thô lỗ
Vua Sác trằn trọc trong Bạch cung
Để rồi trải qua đêm cuối cùng
Ngoài song dân hát khúc chửi rủa
Trên ngọn đầu đài vang tiếng búa

Người Pháp cũng chẳng lịch sự hơn
Họ đi thuê về cỗ xe ngựa
Đưa Lui Capét ra pháp tràng
Mà không cho vua cỗ xe loan
Đúng như lễ nghi triều chính cũ
Xưa nay đã định cho Ngài ngự.

Hẩm hiu số phận Ăngtoannét
Chỉ có xe bò vào hạng bét
Cả không thị nữ không thị tùng
Chỉ bác Khố rách là đi cùng
Mụ goá Capét vẻ khinh mạn
Chìa môi Haxbua cứ nặng nặng.

Người Pháp người Anh trời sinh ra
Tuyệt đối không tim. Người Đức ta
Là có tim thôi: hiền dịu quá
Ngay cả những khi đi khủng bố
Người Đức đối xử với vua mình
Vẫn luôn luôn chí nghĩa chí tình.

Trong chiếc xe loan có bốn ngựa
Hoa đen chở đầy, sa đen phủ
Đầu xe, xà ích ngồi khóc than
Xuống lên phe phẩy chiếc roi tang
Cứ thế rồi đây vua nước Đức
bị chém mà được trọng hết sức.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Đức

1649-1793

Die Briten zeigten sich sehr rüde
Und ungeschliffen als Regizide.
Schlaflos hat König Karl verbracht
In Whitehall seine letzte Nacht.
Vor seinem Fenster sang der Spott
Und ward gehämmert an seinem Schafott.

Viel höflicher nicht die Franzosen waren.
In einem Fiaker haben diese
Den Ludwig Capet zum Richtplatz gefahren;
Sie gaben ihm keine Calèche de Remise,
Wie nach der alten Etikette
Der Majestät gebühret hätte.

Noch schlimmer erging's der Marie Antoinette,
Denn sie bekam nur eine Charrette;
Statt Chambellan und Dame d'Atour
Ein Sansculotte mit ihr fuhr.
Die Witwe Capet hob höhnisch und schnippe
Die dicke habsburgische Unterlippe.

Franzosen und Briten sind von Natur
Ganz ohne Gemüt; Gemüt hat nur
Der Deutsche, er wird gemütlich bleiben
Sogar im terroristischen Treiben.
Der Deutsche wird die Majestät
Behandeln stets mit Pietät.

In einer sechsspännigen Hofkarosse,
Schwarz panaschiert und beflort die Rosse,
Hoch auf dem Bock mit der Trauerpeitsche
Der weinende Kutscher - so wird der deutsche
Monarch einst nach dem Richtplatz kutschiert
Und untertänigst guillotiniert.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời